7.3.14

миглите ми плъзват мокро по мъглата
небето плаче за малко внимание