епитафия

20.2.14

човек е голям колкото са големи думите му
на това място пресъхва всеки ден един
кладенец
казват че съм се удавила в него