17.1.14

ще се гоним ли винаги
ще си мерим ли чувствата
аз плюс ти е равно на сблъсъци