13.9.13

небето е свило юмруци в облачни възли
ще гледам нагоре и ще се бием