люлчина

1.9.13

искам да запомня как спиш
как
жужиш като пчела
мъркаш като котка
сумтиш с носа си
мляскаш
дъвчеш си ръцете
кихаш и пищиш
или въздъхваш с детското си отегчение
пръхтиш от недоволство
или тихичко похъркваш като възрастен
похапнал тайно нещо забранено
отпуснал мигли в сладка дрямка