8.8.13

вдигнал купол
и отворил прозорците
прострял ръцете си
за мен и за скока ми
готова съм