16.7.13

Светиш много по-силно сега. Първи в сърцето ми, любов без крайна цел и посока, но винаги напред и нагоре, винаги променяща се, прилепнала плътно като прегръдка на някой терминал. До нас стои нашето Ние и така те обичам много повече, отколкото беше  възможно преди да го имаше.