23.6.13

В началото 
кокошката и яйцето седят
една срещу друго
едно срещу друга
мълчат и не знаят 
кое първо
коя първа
да каже думата
(или думата още я няма)
и никой
не казва
Мамо

Г.Господинов

ще ти счупя яйце
ще ти счупя яйце
както ти счупи моето