скица

26.5.13

луната, жълтата погача,
ни канеше да я последваме.
по пръстите ми още беше
вкусът на печена пъстърва.
под пръстите ти бе кормилото
към тихата ни къща и живота.