празни

17.4.13

Привличат ме празни пространства.
Отворени чанти
Отчаяни къщи с оголени зъби
Измити буркани с протрити капачки
Прашасали подове
Прозорци  към пътя
(прозорци към утре)
Места, от които влиза меко слънце
Процепи
Лишени от хора простори
Сгради, изпразнени от глъч
Фоайета и антрета
Забравени, застинали натюрморти
Капани за насекоми и фотографски обективи
Привлича ме да мога да мълча и съзерцавам.