13.3.13

абонирана съм за този ужас
кошмарът, в който аз се случвам на себе си
по лични заслуги, но без медал
вината гризе винаги до кокал
вината вирее по днк
винаги с една ръка се прегръщам
с другата се наказвам сама