писането невъзможно

28.2.13

аз не мога, не мога
мъча се, но ми липсва хаосът
копчетата ми са подредени
мечтите
клечките и кибритът

постоях малко на неудобно
поживях на топло и студено
той дойде и попита
какво правиш
и се обърна към телевизора
той дойде и попита
как ще кръстиш сина си
те бяха там по едно и също време
докато си подреждах копчетата
и колосвах планове