токчета

18.2.13

жена върху токчета
печата с машинописна точност ч-та по улицата
навярно са тънки и високи около шест сантиметра
полата ѝ е тясна, а крачките бързи като в тревожен съспенс
може би торсът ѝ е приведен леко напред от забързаност
а зад косите ѝ остава кестенява мъгла от парфюм
не я виждам, но си представям, че върви срещу времето