време

7.11.12

Уморените ми токове отмерват
Не разстояние, а време.
Предпочитам отскоро залезите в 5,
Защото са по-близо теб
И тъмното ти гърло, откъдето
Са скочили всички мои куплети.