какво е?

15.11.12

Разнебитената й обвивка и просроченото русо
пазят крехкото месо от нараняване. Никой не иска
да познава съвършени принцеси, никой не иска да
ги прави кралици. Пускам й това, после пускаме сълзи,
чета й почти на глас, да ме чува, където е скрита. Чисти,
трагични, негримирани са й очите. Попива. Носи смисъла
и ще го носи в следващите месеци, в които ще се будим заедно.
Дали в езика на глухонемите има глаголно време? Какво е времето,
когато ни е писано.