звуци

20.8.12

днес в ушните ми миди
има звуци от шилер
бонобо
хувърфоник
джар
масив атак
тиерсен
брадата му на четири дни
до сухите ми длани
при интерференция
всеки звук можел да те убие
в подходящата честота