картина с къща

23.7.12

Да отида в къща. С чардак и покривка.
С дъсчен под и клон със круша.
Да има бяла стая, с бял чаршаф,
кана със студена вода. Да има
мъж, който да спи тихо в леглото.
Да стана, да счупя две яйца.
Да изпържа филии. Ягоди в синя паница.
Да измяука котка и да събуди мъжа.
Цветя в лехи, не вази. Книги с меки ръбове,
крака преоткрили земята. Вода, която тече от
чешмата. Сянка да тегне като забравено обещание.
Зелена портичка с ръждиво резе. Жълта снимка от предишен юли.