...

21.7.12

Грегъри Майофис

ще си държа очите далеч от теб
и езика - зад зъбите
ще се уча дълго
и навярно безполезно
да мога без мириса на неизбежност
който влачиш след себе си
да свикна с мисълта
че сега се печелим
вместо сега да се губим