22.6.12

проза е
когато не съм отново влюбена през лятото
затова се влюбвам
за разнообразие
поезия