аксиома

13.6.12

Когато всичко ти свети.
Mind Fuck.