9.6.12

прекалявам
и границата приближава
и размазва тънкото си носле на стъклото
като дете залепнало за витрина на сладкарница

искам твърде много