5.5.12

учуден че помня дати и астрални особености
все едно че животът ми зависи от тях
той ме поглежда с благото в погледа си
живеел бил от лудата страна на нещата