що е то

1.5.12

по щипките й още има
спомени от дрипите на дните
когато в море от плът се давеше
и жадна оставаше