18.4.12

изстина мигът
прежаднял
осакатен от чакане
начупен от блъскане в неочаквани не-та
на устните останаха
два кратера
от които ще поникнат кладенци
ще поникнат кладенци
когато стоплиш
мига
загубен
на
вятъра