27.3.12


не си правилният мъж
познавам по това че вечно
те желая
и гравитацията
или нещо друго
не знам
ме тегли към тебе
наричам го любов