зимната музика

2.2.12

само климт и чадър спасяват
остатъците музика от
гибел
толкова много пъти се хлъзнах
без да падна
че сега очаквам да падна
без да се хлъзна

добре че е макси джаз
и неговата будистка лирика
за чорапогащници и черни рокли
жени облечени в коприна
за простичкото щастие
от това да танцуваш

все бързам за някъде
а нищо за мене не бърза
не бърза за мене
никъде
нищо