загряваме

5.11.11


Животът ни почва след 6, макар че
по принцип сме готови
за размножаване в ранния
следобед, преди кафето.
Неразделна съм с хормоните си.
Поникват ококорени
любови там, където се търкаляме.
pierre del corso