влюбената жена

13.7.11Влюбената жена е разхайтена птица. Пече ѝ животът в очите.
Прави любов сутрин, обед и вечер.
Синеят ѝ лактите, а бузите ѝ са червени.
Пере, готви и пее.