cheetahs

1.6.11


Ще ме обичаш ли, когато
очите ти ваят чужди тела и до
къде би стигнал от обич?
Роклите ми всяка есен
ще добавят по един сантиметър
към копринената си дължина.
Вярваш ли, че нашите закони
са по-силни от природните,
от свирепата им яснота.