1+1

10.6.11

предсърдието ми е пред
раздяла с всичките ми клетки
ще се лети, то се знае
напред и нагоре
далеч от телесното
топло като скут
там, където аз ще съм мишена
на стрелеца
във всички синонимни думи на винаги
не се страхувам да бъда наречие
наречена негова
негованегованегова
направени сме слети