самодива

2.3.11

picture: here

девет люти рани
езикът ме боли от тичане по мислите ти
изтръпнаха ми ноктите от ровене във спомени
и е хубаво
ти бягал ли си толкова бързо че да ти замирише на мащерка
и саморасли днк отпечатъци

девет люти рани
деветте най дълги часа до чаршафите ни