Създаване на история

7.6.21

След него - лилава трева.

Млада, подсъдна едва.

И учудването, че часовте минават,

че минутите правят бримки в кръвта,

че нещо сложно и странно

плъзнало се в мен като нож,

се настанява.


След него - синестетичен сок.

Нов език, сребърен, нарцистичен и алчен.