писане на ръка

13.4.20

Междувременно
о-то ми се е стопило до чертица.
Чакам черешите да напълнят
коремите си. С О, което се изправя.
Ръката ми пропуска протуберанса и
го вертикализира. Мисля за колене -
олющени, оглозгани, опънати 
стремена.
За тази буква, която изпълва устата ми
с червено. Дъхът ми избухва в стаята,
играта на О го е взривила.