27.2.19

Търпението, тънко като склера,
стои между мен и децата ми.
Каква прозрачна мускулатура!
Каква изящна дикция!