все още ни има на картата

2.8.18

на В.
Мълчиш, архипелаго.
Дошла съм тук вода да бъда
за твойте острови, които
първо ни съставят, а после изоставят.
Не се страхувай от потъване. И преди да се родим
ни нямаше.