Ода за Тед

6.6.18

Единственото нещо, което си взех за спомен от Париж, беше тъничко и евтино издание със стиховете на Силвия Плат. Взех го от Shakespeare and Co, където влязох като кон с капаци, за да не се поддам на изкушението от купищата очарователни книги. Качих се на втория етаж, за да разгледам поезията, знаех какво точно търся и 13 евро по-късно се върнах в неумолимия парижки вятър.

Това е първото стихотворение в сборника. Писала го е малко след като се е омъжила за любимия си, поета Тед Хюз. Още щом видях думата ''ода'' в заглавието, знаех, че няма да е лесно. Понеже прилича на ода, но отдолу стърже с тънък нож. Понеже усещам силни вълни съпротива, един индивидуализъм, който бликва като сцепения кварц по-долу.

Беше ми ужасно интересно и ужасно тежко. От ритъма ми се отщя и спрях за известно време, от анжамбаните ми се завиваше свят. Ужасът стана по-голям и с многосричния ни роден език, който нямаше как синтезира елфическата скокливост на английския. Стана по-остро от оригинала. С времето ще се връщам и ще редактирам още, надявайки се да капна малко от тази вероломна нежност на стиха на Силвия.

Надявам се да видите това, което е виждала тя в мъжкото (все)могъщество. Ода ли? Не знам.

Оригиналът, непревеждан:

From under the crunch of my man's boot
green oat-sprouts jut;
he names a lapwing, starts rabbits in a rout

legging it most nimble

to sprigged hedge of bramble,
stalks red fox, shrewd stoat.


Loam-humps, he says, moles shunt

up from delved worm-haunt;

blue fur, moles have; hefting chalk-hulled flint
he with rock splits open
knobbed quartz; flayed colors ripen
rich, brown, sudden in sunlight.


For his least look, scant acres yield:

each finger-furrowed field

heaves forth stalk, leaf, fruit-nubbed emerald;
bright grain sprung so rarely
he hauls to his will early;
at his hand's staunch hest, birds build.


Ringdoves roost well within his wood,

shirr songs to suit which mood

he saunters in; how but most glad
could be this adam's woman
when all earth his words do summon
leaps to laud such man's blood!


На моя мъж под хрускащата стъпка
щръкват стръкове зелен овес;
на калугерицата подвиква,
подгонва заeшката рота и бързешката
се стрелва тя във клонест къпинак,
издебва той лисица рижа, ловък хермелин.

Казва после - хралупи глинести. Измъкват се
от дълбините на своето леговище
червиво синьокосмести къртици; на кремък
тебеширен премерва тежестта и сцепва
с камък буцест кварц, мигом със проблясък бликва
намушкан пищният му цвят.

Само с погледа си кара от голата земя
да никне стрък. Докосва с пръст браздата и раждат се
стъбла, листа, смарагдов плод.
Зърното оскъдно на волята си
подчинява, с повелята му само
покорни птиците гнездят.

Гургулици, сгушени във гъсталака
с песен му пригласят на всяко
настроение; каква ли ако не честита
ще е таз Адамова съпруга,
щом сама земята се надига
от кръвта му мъжка във възхита.