Аделайн

27.3.18

Вдън горите,
моя Аделайн,
дяволът отпуска хватка.

Сутрин плуваш,
моя Аделайн,
в топлата прегръдка на реката,
под небе от кинолента плуваш,
Аделайн най-сладка.

С добро те пускам,
моя Аделайн,
иди си.
Иди си със добро, о Аделайн,
върви си.

"Животът ще дойде
по-хубав от песен",
триангелски пееше тя,
докато плуваше през песента.

С добро те пускам,
моя Аделайн,
иди си.
Иди си със добро, о Аделайн,
върви си.