танцът

9.8.17

косата ми се влачеше по пода
а тялото ми отмаляваше
и контрахираше
никой не чу падането ми
но нося още синините
беше твърдо и тихо