cold turkey

20.8.21

Трептят очите на глада.

Моля се сънят да се отвори пред мен 

като хладна черна супа.

Може би удавяне на птица

е това, което е прищипало

гласните ми струни и драска дъното.

Преструвам се, че не съм поет

и нямам какво да кажа, тялото ми вярва.