Слънчева стая

25.5.21

 “Айде, майче!”

дочувам да казват камериерките, 

когато влизат в стаята 

с протоколно почукване,

както акушерките 

идват, зa да ти помогнат да станеш.