помен за пчела

19.3.19

Из силния
излезе сладко. Нашите тъмни
сърца сa кошери.
Фиона Сампсън

Намирам те сред букви,
в песен, в рима. В дремещия кошер
мълчанието ти набъбва и възкръсва. Пълен си
със плод и плът. От мъхестия мрак на твойта
работилница с хтонични тласъци се ражда мед. Но не умря
от сладост упоен, уби те крайчецът на твойто жило.