20.11.18

казваш с а л т и м б о к а
луната свети над нас
и дочувам наистина скока
на ш-то в прошутото
и разлятата салвия
по папилите и зад площада
където се случва оперен флашмоб
точно там оставих Рим.
тъмен, топъл, ти.