29.9.17

Онези тихи минути,
в които мълчахме и дишахме заедно -
ти, опрял нос ниско в корема ми,
аз, провесила коси над теб,
в примката на нещо, което беше само тогава
и само толкова кратко, че
по памет да не може да бъде повторено.