22.8.13

ти ме погледна пак с онези очи
погледна ме с едно дълго ах
в бялата от светлина експозиция
разгазираха се миналите ни проблеми
потопени в захаросаното ни сега
портретът ми все по-цял е
все по-цял си ти до мене
гърдите ти са бели, светят през нощта
ти каза
жената фар, мъжът намерен