21.7.11

сутрин аз
целувам мъха по
съня му
(най-налките неща са за мене морета)