нарицателно

2.5.11


даже да не те познавах от 100 години
още сега щях да поискам да се затворя около теб
ризите ти да изпробвам всичките
от тебе да не виждам по-далече
теб щях да моля да ми дърпаш ципа на роклите
едва ли нагоре, по-скоро надолу
явно гравитацията ни дърпа, повлича
вечно захласнати по хромозомите си
анатомично и логично заплетени
линията на живота ми е с формата на устните ти
естествено ми е да бъда синтактична, да не искам да се пазя
рязко изпадам в нежелание да бъда друга
искам да сме в речниците като една дума

Няма коментари: