the blackout

15.4.11


понякога стига да имаш само една нишка черно
да я дръпнеш
и да разпънеш палатка над себе си
от всички Х досиета, които
си кътал отвътре
а всъщност
няма докрай заровено минало
има само заровената ти глава
в земята

Няма коментари: