Най-приятната нежност

3.3.11


Най-приятната нежност е когато неговите устни ми дъхнат на шията, отляво, нагоре-надолу, настръхващо леко, вдигат мъхчето с издишания аромат на дъвка орбит без захар, много е приятно, нежно е.

Случва ми се обикновено след дълга раздяла. Живея месеци наред с ненастръхнала шия. Летищата познават неговата нежност, познават я добре. Очите му са подути, защото е спал през цялото време, винаги заспива, защото нависоко се чувства най-добре. Носи си ръчния в раница wilson, обикновено слага в нея поне един чифт скъпоценни бели кецове, 2 списания тип GQ и/ или the girl with the dragon tattoo и лаптоп. Излиза от тълпата хора с черни анцузи и сезалени чанти. Следва моментът на най-приятната нежност.

Няма коментари: