причинно-следствена връзка

16.2.11

четимостта зависи от:
лекота,
лекота
и пак лекота

а лекотата зависи
от тежестта на духа.

Няма коментари: