Burger queen

31.1.11

17:25
17:26
изчаквам оператор
няма връзка с този номер
този номер няма връзка
като след земетръс
всичко изчезва
земетръс или нова година
сменям доставчика
неустойки
не устойки
пито-платено
чупи-купи
ала-бала
всичко в канала

You know honey-bee, once you kill a cow
you have to make a burger

17:30

Няма коментари: